com40 comforty

Jesteśmy otwarci na ludzi, którzy mają pasje i chcą tworzyć nowe rozwiązania.

Doceniamy pozytywne nastawienie i ukierunkowanie na wyznaczony przez firmę cel. Jeżeli jesteś osobą komunikatywną, potrafiącą pracować zespołowo, słuchać oraz dzielić się własnymi doświadczeniami – to właśnie Ciebie szukamy! COM40 poszukuje pracowników w różnych działach Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi, stale rozwijającymi się działami, które poszukują nowych pracowników.

Agencja Celna - jesteśmy oknem na Świat związanym z wysyłkami i importem towaru dla Firm Com40, Correct, Skaltex oraz ponad dwudziestu Firm z nami współpracujących w ramach projektu DDP, który jest ściśle powiązany z naszym partnerem jakim jest Ikea. Zajmujemy się pełną obsługa celną w zakresie obrotu międzynarodowego towarów oraz reprezentacją Firm przed organami celnymi i podatkowymi, a co za tym idzie obliczaniem i zabezpieczaniem kwoty cła oraz podatku.

Dział BHP - przede wszystkim zajmujemy się bezpieczeństwem pracowników w COM40. W zakres działalności BHP wchodzi bardzo wiele elementów – od obuwia, w którym chodzą pracownicy czy kasków, po popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w czasie fachowych szkoleń z zakresu BHP.

Dział Controllingu – planujemy finansowanie. Przygotowujemy, weryfikujemy i aktualizujemy prognozy finansowe. Odpowiadamy również za kontakty COM40 z instytucjami finansowymi w zakresie kredytów, ubezpieczeń czy leasingu.

Dział Eksportu - sporządzamy plany na podstawie zamówień klienta, przygotowujemy towary do wysyłki, ładujemy towary do kontenerów, przygotowujemy dokumenty handlowe; współpracujemy z przewoźnikami lądowymi, spedytorami, armatorami i Urzędem Celnym.

Dział IFS – wprowadzamy definicje produkcyjne (struktury i marszruty) oraz obsługujemy błędy systemu. Ponadto w zakres naszych obowiązków wchodzi parametryzacja i rozwój systemu, celem odwzorowywania procesów, a także wsparcie użytkowników i koordynacja ich działań przy zadaniach przekrojowych.

Dział Inwestycji - zajmujemy się wyszukiwaniem nowych technologii i maszyn doskonalących procesy produkcyjne, zakupem i wdrażaniem ich w firmie, na bieżąco szukamy miejsc, w których automatyzacja pozwoli uzyskać bardziej optymalne parametry pracy (np: bezpieczeństwo, ergonomia, funkcjonalność) oraz produkcji (np: jakość, wydajność, powtarzalność).

Dział Jakości - zajmujemy się jakością w szerokim tego słowa znaczeniu. Począwszy od testów i certyfikatów, poprzez kontrolę gotowego wyrobu i analizę reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno jakościowych jak i ilościowych. Sprawujemy nadzór nad Systemami i Standardami. Ponadto Dział Jakości obejmuje również pracę Laboratorium oraz zagadnienia ochrony środowiska.

Dział Księgowości – poszukujemy efektywnych działań dla racjonalizacji kosztów i pomagamy w rozwiązywaniu problemów dokumentowych oraz rozliczaniu delegacji.

Dział Logistyki – reprezentujemy COM40 we współpracy z ponad dwudziestoma firmami zewnętrznymi. Logistyka oblicza koszty tworzenia danych wyrobów i nadzoruje opłacalność produkcji. Dział ten obsługuje bieżące zamówienia: planuje wysyłki, potwierdza transport i tworzy specyfikację przesyłek.

Magazyny – sprawdzamy ilość i jakość towaru przy jego przyjęciu, opisujemy go i segregujemy. Do naszych zadań należy współpraca z kooperantami oraz dokumentacja towaru. Wiemy, czego wymaga towar do odpowiedniego przechowywania.

Dział Marketingu – zajmujemy się kreowaniem pozytywnego wizerunku COM40. Współpracujemy z agencjami reklamowymi oraz przyglądamy się trendom, by przeprowadzać najskuteczniejsze kampanie. Marketing to również liczby, na które składają się raporty i prognozy sprzedaży.

Dział Planowania – sporządzamy plany produkcyjne, na podstawie których pracują wszystkie produkcyjne wydziały. Planowanie odpowiada także za tworzenie kart pracy w celu wykonania produkcji zgodnie z technologią i zaplanowaną ilością. Bez dokumentów z tego działu nie może rozpocząć się jakakolwiek produkcja w COM40.

Dział Personalny – zajmujemy się rekrutacją, wdrażaniem nowych pracowników, koordynacją praktyk i staży oraz szkoleniami. Nasz dział jest odpowiedzialny za wewnętrzny PR – tworzymy naszą gazetkę, wdrażamy intranet, dbamy o sprawną komunikację pomiędzy pracownikami i poszczególnymi działami. Prowadzimy akta osobowe, zajmujemy się oceną okresową i dokumentacją związaną z zatrudnianiem pracowników. To w naszym dziale pracownicy otrzymują swoje comiesięczne wynagrodzenia. Współpraca z urzędami – Skarbowym, ZUS, PUP czy PIP stanowi także ważny element naszej działalności.

Dział Utrzymania Ruchu - dbamy o zapewnienie ciągłego ruchu maszyn, urządzeń linii produkcyjnych. Serwisujemy, naprawiamy i udoskonalamy maszyny i urządzenia . Tworzymy dokumentacje, szkolimy pracowników i wprowadzamy nowe standardy pracy w naszym zespole. Czynnie uczestniczymy w ciągłym rozwoju Spółki, przez udział w instalacji i uruchomieniach nowoczesnych maszyn oraz organizowanych liniach produkcyjnych.

Dział Wdrożeń na co dzień zajmujemy się rozwojem i wdrażaniem nowych modeli. Praca w naszym dziale to tworzenie od szkicu po ostateczny wzór, który staje się nowym produktem. Dział wdrożeń to również tworzenie dokumentacji, która następnie obowiązuje na całym świecie.

Dział Zakupów – reprezentujemy firmę w kontaktach z dostawcami. Zaopatrujemy COM40 w półprodukty niezbędne do produkcji. Współpracujemy z dostawcami m.in. z: USA, Turcji, Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch, Słowacji, Czech, Rosji, Estonii, a nawet Indonezji czy Malezji. Dział Zakupów nadzoruje dostawę produktów oraz śledzi trendy na rynku nowych technologii i surowców.

Aby wyrazić chęć dołączenia do zespołu COM40, wystarczy wypełnić aplikację on-line znajdującą się na naszej stronie.